O nás

Spoločnosť Slovakia Crystal vznikla v roku 1991 v Spišskej Novej Vsi.

Našou hlavnou činnosťou je ručné brúsenie krištáľového skla a upomienkových predmetov. Svoje výrobky distribuujeme v prevažnej miere na tuzemskom trhu, no exportujeme aj do Českej republiky a Spojených štátov amerických. Cieľom spoločnosti je uspokojiť každého zákazníka. Preto kvalita našich výrobkov je na vysokej úrovni a spĺňa náročné normy. Okrem bežných dekorov sa u nás vyrábajú aj nadštandardné. Zaujímavé tým, že sú to jedineční originály, ktoré sa neopakujú.

Technologický postup výroby olovnatého krištáľu

Na začiatku celej výroby sa v sklárskej peci vytaví sklárska surovina. Suroviny pre výrobu olovnatého krištáľu sú: sklársky piesok, vápenec, sóda, olovo. Olovnatý krištáľ sa taví pri teplote 1350 - 1420°C. Tavenie sa prevádza v elektrických, plynových , alebo kombinovaných peciach. Stavená sklovina sa fúkaním ručne tvaruje v drevených formách, chladených vodou. Potom sa žeravý polotovar odnáša do temperovacej chladiacej pece, kde pomaly chladne na izbovú teplotu, aby sa zbavil pnutia v skle.

Ďalšia fáza je brúsenie skla, ktorú prevádza naša spoločnosť v našej prevádzke.

Etapy brúsenia krištáľu

1. Predkreslenie dekóru na polotovar - prevádza sa na rozdeľovacom strojčeku vo forme vyznačenia zvislých a vodorovných čiar.
2. Narezávanie - ručné brúsenie hlavného dekóru na hrubších brúsnych kotúčoch.
3. Jemnenie - ručné brúsenie narezaného hlavného dekóru na jemnejších brúsnych kotúčoch. Používajú sa elektrikové a diamantové kotúče.
4. Leštenie - chemické leštenie výrobku v kyselinách
5. Matovanie - ručné brúsenie jemných matných častí dekoru - finálna časť.

Po tomto ručnom dekorovaní sa výrobky dôkladne umyjú a zabalia do saténových krabíc. Takto sú pripravené na predaj.