Politika kvality


Cieľom vedenia podniku a pracovníkov Slovakia Crystal s. r. o. je dosiahnuť a udržiavať vysokú kvalitu poskytovaných služieb pre našich stálych i potenciálnych zákazníkov. K dosiahnutiu tohto cieľa vedenie Slovakia Crystal, s. r. o. vyhlasuje nasledovnú politiku kvality, ktorá vychádza zo strategického cieľa spoločnosti:

Stať sa lídrom v poskytovaní krištáľových výrobkov.

Vrcholové vedenie spoločnosti Slovakia Crystal , s. r. o. v snahe splniť požiadavky a očakávania zákazníkov na kvalitu našich služieb a v snahe presadiť sa na zahraničných trhoch sa spoločne so svojimi zamestnancami zaväzuje vybudovať, udržiavať a zlepšovať systém riadenia kvality založený  na splnení požiadaviek ISO 9001:2015, tak aby sa plne kontroloval náš vplyv na kvalitu našich služieb.

Vydaním tejto politiky sa preto zaväzujeme:

  • Poskytovať kvalitné služby v optimálnych cenách pri dodržiavaní vysokej produktivity práce.

  • Preferovať v každej činnosti zákaznícky princíp a to nielen v procese poskytovania služby, ale aj v monitoringu spokojnosti klienta po realizácii požiadavky podľa motta: „Zákazník je to najcennejšie, čo môžeme získať alebo stratiť.“

  • Dôsledne dbať na zabezpečenie potrebných zdrojov vo finančnej, technickej a personálnej oblasti.